Onze visie

Binnen Auti-Voetbalclub Waasland willen wij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD, dyspraxie of andere aan autisme verwante stoornissen door het uitoefenen van sport, in ons geval, door voetbal te spelen, stimuleren  en helpen in hun ontwikkeling. Vanuit het standpunt dat elk kind recht heeft om te sporten, in of naast een club, op zijn eigen manier, rekening houdend met de identiteit, de eigenheid van elk kind en de zorgbehoefte dat dit kind heeft.

Eigenlijk bedoelen we: elk kind met autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD, aanverwanten, … dat niet binnen ‘de maatschappelijke lijntjes’ loopt, denkt, voelt, springt, voetbalt, dat ‘niet goed genoeg is’, … kan hier terecht.

Wij willen deze kinderen lachend achter een bal zien lopen, juichend een goal zien maken,… kortom wij willen dat deze kinderen zich hier gelukkig voelen en hun plekje vinden.

Wij hopen deze kinderen spelender wijze te leren
– samen zijn in een groep
– samen te spelen
– samen te trainen
– samen in een match te spelen

Gaat dat lukken? Ja, zeker! Op hun eigen manier, met vallen en opstaan, met blutsen en blijnen, …

Je zal er van versteld staan, hoe kinderen met extra zorgbehoeften, na een tijdje zonder probleem een paske geven aan een teamgenoot om zo een goal te maken.

Maar hoe dan ook, plezier moet op de eerste plaats komen!